KAWE  |  Narcyz w twoim domu

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej teznape.pl/teznape.com:[AP1]  (dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 1. Amici-Med Maja Herman  z siedzibą w Nadarzynie ul. Błońska 43a  posiadająca NIP 7471607254  (dalej: „Administrator” ).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: herman.maja@wp.pl

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

   Przetwarzane danePodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
Obsługa formularza kontaktowegoImięAdres e-mail.art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Przetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie wzięcia w nim udziału1.           imię i nazwisko; 2.           adres e-mail; 3.           opcjonalnie – inne dane kontaktowe; 4.           dane organizacji, do której należysz; 5.           odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzetwarzanie od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia  onlineimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Uczestnik jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).art. 6 ust. 1 lit. b RODOdo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia online
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia online (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy)  
Realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującym w tym dostarczenie kupującemu  towaru lub usługi, kontakt z kupującym w związku z realizacja zamówienia, wystawienie dokumentu rozliczeniowegoimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);  Art. 6 ust 1 lit b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży ( od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującymi  (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy)  
Realizacja umowy na prowadzenie konta w sklepie internetowymimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer IP  Art. 6 ust 1 lit b RODOOkres prowadzenia konta
    
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem realizacja umowy prowadzenia konta w sklepie internetowym  (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia konta w sklepie internetowym)  
Zawarcie i wykonanie odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowegoimię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).art. 6 ust. 1 lit. b RODOdo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
Zawarcie i wykonanie nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowegoimię i nazwisko; adres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzetwarzanie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newsletteraadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowegoimię i nazwiskoadres poczty elektronicznej  art. 6 ust. 1 lit.b RODO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych  Okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenie korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody a przetwarzanie danych
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność kontaktu).  
Realizacja zamówionego kontaktu telefonicznegoimię i nazwisko numer telefonuArt. 6 ust 1 lit a RODOPrzez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówionego kontaktu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność kontaktu).  
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnegoimię i nazwiskoadres poczty elektronicznejadres zamieszkania/siedzibyart. 6 ust. 1 lit. c RODO udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta; realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)Przetwarzanie przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiimię i nazwisko/firma;adres e-mail;adres zamieszkania/siedziby;numer PESEL/KRS;numer NIPart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 9 ust 2 lit f RODOPrzetwarzanie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
Administrowanie Stroną internetowąadres IP;data i czas serwera;informacje o przeglądarce internetowej;informacje o systemie operacyjnym  art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).
Dodawanie opinii o produktach i usługach[AP2] imię i (opcjonalnie) nazwisko;adres e-mail;numer IP.art. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzetwarzanie do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii).
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejimię i nazwisko,adres zamieszkania,numer dowodu osobistego,numery NIP i PESEL,adres e-mail.Art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej  i podatkowej wynikający z przepisów prawa tj. okres 5 lat liczy od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Prowadzenie profili Administratorów w serwisach Facebook, Instagram…….. (dalej łącznie: „Serwisy”)[AP3] nazwa Twojego profilu;dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.  
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z profili Administratorów w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratorów). W zakresie pozostałego korzystania z serwisów Facebook i Instagram –dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Twoich danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego[AP4] 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

Możesz uzyskać od Administratorów kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratorów oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  1. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  1. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Na stronie Serwisu wykorzystywane [AP5] są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Google, X, Linkedin…… w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
  1. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z Serwisów posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego Serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane. 
  1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
  1. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami[AP6] :
 2. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 3. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
 4. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 5. X: https://twitter.com/en/privacy

Pliki cookies

 1. Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratorów, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administratorzy.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  1. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  1. utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej;
  1. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
  1. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administratorzy mogą kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratorów wyświetlana jest przy pierwszym wejściu na Stronę internetową.
 4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorom na Twoją identyfikację.
 5. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).
  1. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  1. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 6. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia  31 października 2023 r